Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 21/09/2019 18:30 Giá cuối phiên 10,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 23,000  

 

0

Báo cáo tài chính tóm tắt

Chọn báo cáo:
Dữ liệu

Đơn vị: VNĐ

 Chỉ sốQ2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019
Doanh thu133,302,219,334120,104,694,177144,367,862,491103,642,057,627145,304,673,174
Chi phí quản lý doanh nghiệp-21,923,938,154-15,882,523,966-20,620,337,060-17,060,273,703-29,393,647,459
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh33,354,475,29631,739,330,37022,007,322,31433,978,549,69638,413,360,227
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế33,351,809,84131,728,360,37021,882,170,47033,881,269,63338,255,318,227
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp26,733,899,35627,297,207,39220,362,610,81029,374,742,33233,933,767,591

Danh sách báo cáo

BVCS - CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2019
BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2019
BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019
BVSC - CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tỷ lệ tài chính năm 2018
BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn