Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 25/07/2017 19:33 Giá cuối phiên 20,200   Thay đổi -0.98%   Khối lượng giao dịch 56,400  

 

0

Báo cáo tài chính tóm tắt

Chọn báo cáo:
Dữ liệu

Đơn vị: VNĐ

 Chỉ sốQ1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2016Q1 2017
Doanh thu56,169,768,13086,482,571,63154,303,996,32579,120,221,66183,715,564,237
Chi phí quản lý doanh nghiệp-15,089,245,097-17,892,076,171-12,075,503,553-19,786,738,577-18,228,284,099
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh19,710,922,90342,790,139,60312,423,942,71134,182,069,57630,750,851,486
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế21,097,757,75644,945,677,74516,694,246,80437,346,050,18131,545,186,642
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp19,626,105,94735,811,417,39814,778,293,46331,408,663,53525,758,158,356

Danh sách báo cáo

BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT báo cáo BCTC quý 4 năm 2016
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
BVSC - Báo cáo tài chính Quý II/2016
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn