MID CAP         
Vốn hóa 131,948.63 tỷ   PE 12.60   KL CP lưu hành 8.56 tỷ
Giá trị 225,631.63 tỷ   PB 1.21   Cổ tức/Thị giá 4.63%
 
Phương pháp luận
Các cổ phiếu Mid cap có vốn hóa tích lũy chiếm 23%  tổng giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm 162 công ty có vốn hóa trung bình trên 2 sàn HOSE và HNX. Chỉ số được tính theo phương pháp Trọng số Vốn hóa, lấy giá trị gốc là 100 điểm vào ngày 01/01/2007.
Các mã nằm trong danh mục của Mid cap cap bao gồm: BMC, BVS, DBC, GMD, HSG, KLS, JVC, POM ...
 
 
 
MID CAP
       
 
 
 
MID CAP
 
 
 
Thông tin cơ bản các công ty trong MID CAP
Mã CK Beta Vốn hóa
( (tỷ))
PE EPS PB Nợ/VCSH Dividend
yield
Ngày
VTF  0.00 0.00 0.00 -4,308.20 0.00 3.16 0.12 20/05/2019
VSH  -0.17 3,939.21 17.46 1,094.14 -0.17 1.63 0.06 20/05/2019
VSC  1.42 1,914.29 6.91 5,527.05 1.42 0.26 0.03 20/05/2019
VNS  0.13 1,011.10 9.30 1,601.45 0.13 0.56 0.04 20/05/2019
VNR  0.82 2,765.70 9.05 2,332.62 0.82 1.30 0.05 20/05/2019
VND  1.15 3,472.61 10.66 1,562.13 1.15 2.62 0.05 20/05/2019
VHC  0.98 8,371.80 5.03 17,994.86 0.98 0.45 0.02 20/05/2019
VFMVF1  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 20/05/2019
VFG  0.33 1,201.24 9.90 3,838.16 0.33 0.88 0.08 20/05/2019
VCS  0.91 9,909.76 8.62 7,332.42 0.91 0.42 0.03 20/05/2019
Trang 1 trên 9 Tiếp>
 
 
 
MID CAP Rating
Mã CK Trạng thái Giá mục tiêu Hiện tại Discount/Premium
PNJ  Buy 38.7 164.0 0.24
DPR  Buy 64.4 41.3 1.56
SJS  Buy 61.9 30.6 2.03
BMP  StrongBuy 58.9 91.0 0.65
DVP  Buy 53.8 61.0 0.88
VSC  Buy 50.8 39.2 1.30
PHR  Buy 38.9 48.6 0.80
DRC  Hold 31.6 24.6 1.28
CSM  Buy 30.8 14.3 2.16
LSS  Buy 23.2 10.0 2.32
 
 
 
Dự báo kết quả hoạt động các công ty trong MID CAP
Ngày Năm Doanh thu dự báo Lợi nhuận dự báo
BCI  2013 966.00 150.00
BMP  2013 1,850.00 350.00
CII  2013 778.00 311.00
CTD  2013 4,000.00 210.00
DBC  2013 5,808.00 167.00
DPR  2013 1,517.00 529.00
DRC  2013 3,020.00 417.00
ELC  2013 650.00 147.00
GMD  2013 20,000.00 3,000.00
HRC  2013 462.00 108.00
HSG  2013 11,000.00 400.00
LSS  2013 2,300.00 225.00
MPC  2013 10,478.00 715.00
NTL  2013 550.00 90.00
NTP  2013 2,265.00 346.00
PET  2013 10,000.00 180.00
PGD  2013 6,381.00 129.00
PGS  2013 6,204.00 181.00
PHR  2013 1,857.00 378.00
PLC  2013 6,891.00 264.00
PNJ  2013 10,303.00 264.00
PPC  2013 4,672.00 554.40
SBT  2013 1,810.00 400.00
SJS  2013 58.00 3.00
TRC  2013 901.00 382.80
VHC  2013 5,095.00 200.00
VSH  2013 494.50 256.30
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn