LARGE CAP         
Vốn hóa 661,379.79 tỷ   PE 14.23   KL CP lưu hành 19.00 tỷ
Giá trị 2,351,330.49 tỷ   PB 3.56   Cổ tức/Thị giá 3.54%
 
Phương pháp luận
 
Các cổ phiếu Large cap chiếm 75% tổng giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm  25 mã có vốn hóa lớn trên 2 sàn HOSE và HNX.  Chỉ số được tính theo phương pháp Trọng số Vốn hóa, lấy giá trị gốc là 100 điểm vào ngày 01/01/2007.

Các mã nằm trong danh mục của Large cap bao gồm: ACB, VNM, GAS, DPM, MSN, REE ...
 
 
 
 
 
 
 
 
LARGE CAP
       
 
 
 
LARGE CAP
 
 
 
Thông tin cơ bản các công ty trong LARGE CAP
Mã CK Beta Vốn hóa
( (tỷ))
PE EPS PB Nợ/VCSH Dividend
yield
Ngày
VNM  0.94 214,887.73 20.82 5,925.96 0.94 0.32 0.02 19/06/2019
VIC  1.14 397,529.51 107.18 1,081.38 1.14 2.07 0.03 19/06/2019
VCF  0.35 4,890.56 8.17 22,531.76 0.35 0.42 0.39 19/06/2019
VCB  0.68 258,879.65 15.97 4,371.84 0.68 13.70 0.04 19/06/2019
STB  1.04 20,381.28 9.11 1,240.63 1.04 15.68 0.04 19/06/2019
SSI  1.14 12,627.42 11.44 2,167.96 1.14 1.67 0.06 19/06/2019
SQC  0.00 8,798.52 -291.64 -281.17 0.00 0.04 0.02 19/06/2019
SHB  1.73 8,421.84 4.73 1,478.51 1.73 18.52 0.07 19/06/2019
REE  0.96 9,875.12 5.63 5,659.18 0.96 0.84 0.06 19/06/2019
PVS  2.20 10,802.04 9.31 2,426.78 2.20 0.84 0.03 19/06/2019
Trang 1 trên 3 Tiếp>
 
 
 
LARGE CAP Rating
Mã CK Trạng thái Giá mục tiêu Hiện tại Discount/Premium
HAG  Buy 43.5 6.3 6.97
BVH  Hold 42.3 82.5 0.51
DPM  Hold 41.2 22.6 1.83
VCB  Hold 28.2 71.5 0.39
HPG  Hold 22.4 66.7 0.34
CTG  Hold 20.3 32.7 0.62
EIB  Hold 15.4 15.3 1.01
GAS  Buy 48.2 116.0 0.42
MSN  Hold 0.0 91.0 0.00
KDC  Hold 30.1 42.4 0.71
 
 
 
Dự báo kết quả hoạt động các công ty trong LARGE CAP
Ngày Năm Doanh thu dự báo Lợi nhuận dự báo
ACB  2013 25,800.50 5,500.00
DHG  2013 2,750.00 505.00
DPM  2013 10,710.00 1,915.00
EIB  2013 20,000.20 4,600.00
FPT  2013 26,072.00 1,694.00
HAG  2013 5,454.90 385.00
HPG  2013 18,500.00 1,200.00
KDC  2013 5,500.00 500.00
MSN  2013 8,000.00 2,400.00
PVD  2013 10,100.00 1,150.00
PVS  2013 25,000.00 750.00
REE  2013 2,400.00 650.00
VIC  2013 12,364.00 3,055.00
VNM  2013 31,776.00 5,159.00
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn